Picture 01
Picture 03
SlowCare

Graag verwijzen we u door naar de site www.elzeneindhuis.nl, voor actuele informatie over de eerste Slowcare voorziening het Elzeneindhuis in Oss. 

SlowCare is een nieuw kleinschalig zorginitiatief voor (ernstig) meervoudig gehandicapte mensen. Geïnitieerd door dé ervaringsdeskundigen in de gehandicaptenzorg, namelijk de ouders. Zij willen heel graag met inhoudelijk deskundigen, de verzorgers, een warm en veilig thuis creëren voor gehandicapte mensen die veel zorg, liefde en aandacht nodig hebben.

SlowCare staat voor een unieke kleinschalige, duurzaam gebouwde woonvoorziening met dagbesteding op maat,  in een helende omgeving (healing environment).

SlowCare is de zorg die iedere ouder voor zijn kind wenst; het biedt een veilig thuis waarbij liefde geborgenheid en persoonlijke aandacht in een sfeervolle leefomgeving centraal staan.

De stichting SlowCare heeft de ambitie om vanuit een coöperatieve samenwerking, binnen tien jaar een landelijk dekkend netwerk van SlowCare woonvoorzieningen te realiseren. De woonvoorziening bestaat uit 3 geschakelde woningen voor elk 8 bewoners. Daarnaast een dagbestedingsruimte voor 32 personen. Om de integratie te bevorderen biedt SlowCare naast de 24 bewoners ook voor andere mensen met of zonder beperking dagbesteding aan. Uiteraard wordt er gewerkt met kleine (sub)groepen. De opening van de eerste woonvoorziening staat gepland op half januari 2018 op de locatie de Elzeneind in Oss. Open sollicitaties kunnen vanaf september 2017 gemaild worden naar; info@slowcarenederland.nl


Vind je het fijn om ook een steentje bij te dragen aan ons nieuwe zorginitiatief, zodat we de zorg weer menslievend kunnen maken ?
Wil je ons steunen met een donatie zodat we onze gehandicapte kinderen meer en betere zorg kunnen bieden?
Juist in deze tijd waarin grote bezuinigingen de meest kwetsbare mensen raken is jouw bijdrage is zeer welkom.

We zijn je enorm dankbaar voor je steun en gift.

Elke bijdrage telt en kunnen we hard gebruiken. Klik op de afbeelding hieronder een kleine donatie te geven aan het Elzeneindhuis.