Picture 01
Picture 03
SlowCare

SlowCare is een nieuw kleinschalig zorginitiatief voor (ernstig) meervoudig gehandicapte mensen. Geïnitieerd door dé ervaringsdeskundigen in de gehandicaptenzorg namelijk de ouders, die heel graag met inhoudelijk deskundigen, de verzorgers, een warm en veilig thuis creëren voor gehandicapte mensen die veel zorg, liefde en aandacht nodig hebben.

SlowCare staat voor een unieke kleinschalige, duurzaam gebouwde woonvoorziening met dagbesteding op maat,  in een helende omgeving (healing environment).

SlowCare is de zorg die iedere ouder voor zijn kind wenst; het biedt een veilig thuis waarbij liefde geborgenheid en persoonlijke aandacht in een sfeervolle leefomgeving centraal staan.

De stichting SlowCare heeft de ambitie om vanuit een coöperatieve samenwerking, binnen tien jaar een landelijk dekkend netwerk van SlowCare woonvoorzieningen te realiseren. De woonvoorziening bestaat uit 3 geschakelde woningen voor elk 8 bewoners. Daarnaast een dagbestedingsruimte voor 32 personen. Om de integratie te bevorderen biedt SlowCare naast de 24 bewoners ook voor andere mensen met of zonder beperking dagbesteding aan. Uiteraard wordt er gewerkt met kleine (sub)groepen. De opening van de eerste woonvoorziening staat gepland na de zomer van 2017 op de locatie de Elzeneind in Oss.