ANBI

ANBI
Stichting Elzeneindhuis heeft de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Deze vindt u hieronder.

Naam
Stichting SlowCare Elzeneindhuis

RSIN
855260531

Contactgegevens
Het postadres van het Elzeneindhuis is
SlowCare Elzeneindhuis
Elzeneind 7
5343 JA Oss

Persoonlijk contact opnemen met Lucian van Heumen of Ingeborg van Heumen-van de Mond kan ook, via info@slowcare-oss.nl

KvK 63495554
Rekening NL 96 RABO 0307 3018 93

Doelstelling
Stichting Elzeneindhuis wil een bijzondere, kleinschalige woon- en dagbestedingsplek aanbieden voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. Een zorgorganisatie die voldoet aan de wettelijke eisen van de WTZi en NZa, maar die vooral een zorg-community is, waarbij niet het zorgsysteem centraal staat, maar de mens.

Hiertoe zal Stichting Elzeneindhuis drie geschakelde woningen met in totaal 24 studio’s voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking realiseren. Daarnaast komen er 5 ruimten voor dagbesteding, een oefenruimte voor de fysiotherapeut en een therapeutisch zwembad van 4 x 4 meter. In de dagbesteding is niet alleen ruimte voor de 24 bewoners van het Elzeneindhuis, maar is er ook ruimte voor nog eens 8 tot 12 mensen met een beperking van buitenaf.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Elzeneindhuis vindt u hier.

Samenstelling bestuur
Stichting Elzeneindhuis heeft één bestuurder, Lucian van Heumen.

Beloningsbeleid
De bestuurder wordt beloond conform WNT.
Stichting Elzeneindhuis hanteert de CAO Gehandicaptenzorg voor al haar medewerkers.

Activiteitenverslag
Het activiteitenverslag van 2018 vindt u hier.

Standaardformulier publicatieplicht
Het door ons ingevulde publicatieplicht formulier vindt u hier.

Financiële verantwoording
De jaarrekening over 2016 vindt u hier.

De jaarrekening over 2017 vindt u hier.

De jaarrekening over 2018 vindt u hier.

De jaarrekening over 2019 vindt u hier.

De jaarrekening over 2020 vindt u hier.