Dagbesteding

Naast de 3 geschakelde woningen, zijn er ook 4 ruimtes voor dagbesteding, een oefenruimte voor de fysiotherapeut en een therapeutisch zwembad van 4 x 4 meter. De meeste van de 24 bewoners maken gebruik van de dagbesteding. Daarnaast is er in de dagbesteding ruimte voor  12 mensen van buitenaf. Dit is een bewuste keuze om de integratie te bevorderen.

Op maat
De zorg is, net als in het wonen, afgestemd op de persoonlijke behoefte van de mensen. Respect en aandacht vormen de primaire pijlers voor het aanbod. Het dagbestedings-programma wordt dan ook zoveel mogelijk op maat gemaakt. We hebben een integraal dagprogramma waarbij we werken met kleine (sub)groepen. Omdat er veel ruimte is in zowel de personele bezetting als in de fysieke ruimte kunnen we optimaal differentiëren.

Alle medewerkers zijn LACCS geschoold, naast de vierdaagse basistraining hebben de meeste begeleiders ook de achtdaagse verdiepingscursus gevolgd. In grote lijnen bestaat het dag/weekprogramma uit belevingsgerichte activiteiten. We starten en eindigen de dag met altijd met een muziekkring. Daarnaast hebben we een muziektherapeut in dienst en drie dagen een fysiotherapeut omdat we bewegen heel belangrijk vinden. We gaan veel en graag naar buiten, we werken in de tuin, fietsen, en wandelen dagelijks. Het contact met de buurt is van grote waarde, hierin staat het wederkerige principe centraal.

We houden de omgeving schoon, halen lege flessen op in de buurt en bezorgen regelmatig de buurtkrant. Ook is er een goede relatie met de Elzeneindschool waar we regelmatig een activiteit mee afspreken. Daarnaast staat er wekelijks voetreflexmassage op het programma, gaan we snoezelen, ontwikkelingsgericht werken en plannen we  belevingsgerichte activiteiten zoals  “Bim” en “Ervaar het maar”. Iedere maand is er een klankschalen sessie voor de deelnemers.

Meehelpen met huishoudelijke werkzaamheden, zoals de was doen, koken, schoonmaken en de post rond brengen is afgestemd op de behoefte van de deelnemers en bewoners.

Het aanbod is persoonlijk en gericht op het optimaliseren van het leven van de mensen. Samen met de ouders en de begeleiding kijken we naar wat wenselijk en noodzakelijk is voor elke bewoner en deelnemer.

Zwembad
Het therapeutisch zwembad is een belangrijk onderdeel van ons zorgconcept. De vrijheid die gehandicapte mensen in warm water kunnen ervaren geeft deze mensen veel en draagt bij aan een goede gezondheid.

Samenwerking
Met NME de Elzenhoek, de kinderboerderij die vrijwel naast het Elzeneindhuis ligt, hebben we een coöperatieve samenwerking, iedere week wordt pony Willem uitgelaten door onze mensen van SlowCare.