Naast de 3 geschakelde woningen, is er ook een vleugel met ruimte voor dagbesteding, weekendopvang, medische dienst en een oefenruimte voor de fysiotherapeut. Een therapeutisch zwembad van 4 x 10 meter is een belangrijk onderdeel van ons zorgconcept .De vrijheid die gehandicapte mensen in warm water kunnen ervaren geeft deze mensen zoveel en draagt bij aan een goede gezondheid, dat wij dit opgenomen hebben in ons programma van wensen. Omdat stilstand water duur is willen we ook graag mensen uit de buurt tegen vergoeding gebruik laten maken van het zwembad. Tevens zal de fysiotherapeut met zijn patiënten gebruik kunnen maken van het zwembad.

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom wordt het gehele complex energie-neutraal verbouwd. De voormalige basisschool wordt aan verschillende kanten uitgebouwd zodat er voldoende leefruimte ontstaat. Naast de woningen staan ook twee karakteristieke boerderijtjes, waar we in januari 2016 gestart zijn met dagbesteding. Het aanbod is vraaggericht, wij passen ons dagprogramma aan de zorgvraag van de mensen. Omdat er veel ruimte is in zowel de personele bezetting als in de fysieke ruimte kunnen optimaal differentiëren.

In deze drie dagbestedings-gebouwen is ook plaats voor mensen van buitenaf die dagbesteding zoeken. Naast de 24 bewoners van het Elzeneindhuis is er ruimte voor nog eens 8 tot 12 mensen met een beperking van buitenaf. Ook hier is de zorg afgestemd op de persoonlijke behoefte van de mensen. Respect en aandacht vormen de primaire pijlers waarop het aanbod is gestoeld.

Samen met de ouders en de begeleiding kijken we naar wat wenselijk en noodzakelijk is voor de gehandicapte medemens. Het dagbestedings-programma zal zoveel mogelijk op maat worden gemaakt.

In grote lijnen zal het aanbod variëren van werken met sensopatisch materiaal, bewegen binnen en buiten, samen zingen en muziek maken, buiten in de tuin de dieren verzorgen, creatief bezig zijn, voetreflexmassage, klankschalen ontspanning, snoezelen, ontwikkelingsgericht werken, koken en belevingsgerichte activiteiten. Het aanbod is persoonlijk en gericht op het optimaliseren van het leven van de mensen.

Er zal ook een ontmoetingsruimte komen waar men koffie en thee kan drinken. Hier kunnen buurtgenoten en belangstellenden de gehandicapte medemensen elkaar ontmoeten. Regelmatig wordt hier ook zelf gebakken taart aangeboden. Ook wordt er een zwerfboekenhoek ingericht waar mensen een boek kunnen meenemen en evt. terug kunnen leggen. Door middel van een krantje zullen de activiteiten van het Elzeneindhuis kenbaar gemaakt worden. We hopen regelmatig samen met buurtgenoten activiteiten te gaan organiseren, denk aan muziekmiddagen, kookworkshops en creatieve bijeenkomsten.

Op deze manier hopen we laagdrempelig te zijn en vrijwilligers enthousiast te maken voor het Elzeneindhuis.

Met NME de Elzenhoek, de kinderboerderij die vrijwel naast het Elzeneindhuis ligt willen we een coöperatieve samenwerking aangaan. Ook hier werken mensen met een beperking en kunnen we elkaar versterken met het organiseren van dagbesteding.

De twee basisscholen die in de wijk liggen zijn op de hoogte van het Elzeneindhuis en van onze wens om samen te werken. We willen de kinderen graag bekend maken met onze doelgroep en ze uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten van de dagbesteding. Wellicht is een uitwisseling zo nu dan mogelijk. Basisschool de Elzeneind heeft in november 2015 al een speculaas-actie gehouden waarin een gedeelte van de opbrengst voor het Elzeneindhuis bestemd was.