Het Elzeneindhuis in Oss is een realisatie van SlowCare Nederland.

Midden in de samenleving, in een prachtige groene woonwijk de Ruwaard, heeft de voormalige basisschool de Elzeneind plaats gemaakt voor het Elzeneindhuis, een bijzondere kleinschalige woon en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige meervoudige) beperking.

In januari 2016 zijn we gestart met de dagbesteding op de Elzeneind 3 in Oss. De zorgvraag staat centraal, zodat het dagbestedingsaanbod zoveel mogelijk aangepast is op de behoefte van de mens.

In het eerste kwartaal 2018 worden 3 woningen in gebruik genomen door 24 mensen met een (ernstige) meervoudige beperking die zorg krijgen vanuit een holistische visie. Deze mensvisie vormt het fundament waarop het Elzeneindhuis gebouwd wordt. We gaan er vanuit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.

Ongeacht de handicap of beperking word je hier als mens volledig gezien en gehoord.

Bij het Elzeneindhuis gaan we er van uit dat het mogelijk is om met ieder levend wezen een relatie aan te gaan. We maken allen onderdeel uit van een groter geheel, we hebben respect voor elkaar en voor de omgeving.

De natuur neemt dan ook een belangrijke plaats in bij het Elzeneindhuis. Healing environment is een essentieel onderdeel van het zorgconcept. Op de plek van het Elzeneindhuis zijn de oude bomen blijven staan en heeft de architect de tekening aangepast uit respect voor de bestaande natuur en de buurtbewoners.

Respect loopt als een gouden draad door het Elzeneindhuis heen, daarbij hoort duurzaam bouwen als vanzelfsprekend bij onze visie.

Vind je het fijn om ook een steentje bij te dragen aan ons nieuwe zorginitiatief, zodat we de zorg weer menslievend kunnen maken ?
Wil je ons steunen met een donatie zodat we onze gehandicapte kinderen meer en betere zorg kunnen bieden?
Juist in deze tijd waarin grote bezuinigingen de meest kwetsbare mensen raken is jouw bijdrage is zeer welkom.

We zijn je enorm dankbaar voor je steun en gift.