We voelen ons verwant met de  filosofie van de Slow-beweging, die staat voor aandacht hebben en tijd nemen voor de dingen die het leven waard maken. SLOW CARE staat voor echte aandacht en de kwaliteit van tijd in de zorg.

Het is belangrijk om tijd te nemen voor dingen die echt belangrijk zijn. In ons geval betekent dat een goede toekomst voor onze ernstig meervoudig beperkte bewoners die veel liefde, zorg en aandacht nodig hebben.  SlowCare richt zich op de bedoeling van de zorg, namelijk mensen met een beperking de juiste zorg en aandacht geven en medewerkers weer vanuit hun roeping en passie laten werken. Op basis van wederkerigheid en verbondenheid ontstaat menslievende zorg. Met liefde zorgen voor je medemens in een gezonde helende omgeving, waarin respectaandacht en duurzaamheid centraal staan, dat is waar SlowCare voor staat.

Wij gaan uit van de holistische visie dat lichaam, geest en ziel één zijn en dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. In ieder mens zit een gezonde ziel, ook al heeft hij of zij een ziek of beperkt lichaam. Gehandicapte mensen zijn volwaardige medemensen die vanuit het hart leven in het nu. We vinden het belangrijk dat deze mensen zichtbaar zijn in de samenleving. Hierbij vinden wij het van groot belang dat de SlowCare woonvoorziening gesitueerd is in een ruime groene woonomgeving.

Wanneer mensen de tijd nemen om te vertragen en aandacht te geven, ontstaat er verbinding en compassie. Alleen zo krijg je, ons inziens, bezielend personeel dat met passie en voldoening en met vertrouwen vanuit hun hart met deze doelgroep kan en wil werken.

SlowCare is gebaseerd op drie pijlers:

  • Meer en betere zorg door begeleiders met een hoog roepingsniveau.
  • Geloof in een inclusieve samenleving daarom participeren we midden in een woonwijk
  • Duurzame woning als helende omgeving, geïntegreerd in de samenleving.

Download hier onze brochure

of neem contact op met Lucian van Heumen 06-22557753

of Ingeborg van Heumen van de Mond 06-40961033

We zijn gestart met de sollicitatieprocedure.