SlowCare visie en filosofie

SlowCare staat voor echte aandacht en kwaliteit van tijd in de zorg. Het is belangrijk om tijd te nemen voor dingen die echt belangrijk zijn. In ons geval betekent dat een goede toekomst voor onze ernstig meervoudig beperkte bewoners die veel liefde, zorg en aandacht nodig hebben.

SlowCare richt zich op de oorspronkelijke bedoeling van de zorg, namelijk mensen met een beperking de juiste zorg en aandacht geven en medewerkers weer vanuit hun roeping en passie laten werken. Daarbij staat de zorg voor de medemens centraal en niet de bureaucratie. Op basis van wederkerigheid en verbondenheid ontstaat menslievende zorg. Met liefde zorgen voor je medemens in een gezonde helende omgeving, waarin respect, aandacht en duurzaamheid centraal staan, dat is waar SlowCare voor staat.

Wij gaan uit van de holistische visie dat lichaam, geest en ziel één zijn en dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. In ieder mens zit een gezonde ziel, ook al heeft hij of zij een ziek of beperkt lichaam. Gehandicapte mensen zijn volwaardige medemensen die vanuit het hart leven in het nu, juist mensen met een ernstige meervoudige beperking kunnen ons in deze hectische tijd de weg van hoofd naar hart wijzen. We vinden het belangrijk dat deze mensen zichtbaar zijn in de samenleving. Hierbij vinden wij het van groot belang dat de SlowCare voorziening gesitueerd is in een ruime groene woonomgeving.

Wanneer mensen de tijd nemen om te vertragen en aandacht te geven, ontstaat er verbinding en compassie. Alleen zo krijg je, ons inziens, bezielend personeel dat met passie en voldoening en met vertrouwen vanuit hun hart met deze doelgroep kan en wil werken.

Bij SlowCare verlenen we menslievende zorg vanuit het holistische principe waarbij we ons geïnspireerd voelen door het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner. In onze visie staan aandacht, respect, vitaliteit en verbondenheid met de natuur centraal. Een duurzame toekomst bestaat vanuit de SlowCare visie uit een gezonde en vitale omgeving waarin de zorg voor onze mensen met een beperking een equivalent is voor de zorg van onze medewerkers. Alleen vitale medewerkers die op alle levensgebieden in balans zijn kunnen vanuit hun hart zorg verlenen . We investeren daarom ook in de zorg voor medewerkers middels vitaliteits-bijeenkomsten. De inhoud hiervan is gebaseerd op de visie van Drs. Richard de Leth. ( Oersterk )  De noodzaak om juist in deze tijd hier aandacht aan te besteden vertalen we al vanaf 2016 in de dagelijkse praktijk. Zo starten we iedere vergadering met een geleide meditatie, wat inmiddels een begrip is geworden bij SlowCare “van hoofd naar Hart”. Eerst ontspannen contact maken met jezelf en van daaruit weer met je aandacht naar buiten gaan.  We koken iedere dag met verse biologische producten, we plannen Grow-wandelingen waarin we reflecteren en coachen i.p.v. functioneringsgesprekken te houden.  Dit alles vanuit het thema bezieling.  De ziel is in onze visie de motor van de organisatie.

SlowCare is gebaseerd op drie pijlers:

  • Meer en betere zorg door begeleiders met een hoog roepingsniveau.
  • Geloof in een inclusieve samenleving, waarbij we participeren en integreren in de woonwijk.
  • Duurzaam wonen in een helende omgeving.

Slowcare is een unieke plek om te wonen en een unieke plek om te werken.