SlowCare Elzeneindhuis

Het Elzeneindhuis is een bijzondere, kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige)meervoudige beperking. Midden in de samenleving, in een prachtige groene woonwijk. Een plek waar je ongeacht handicap of beperking als mens volledig gezien en gehoord wordt en waar de zorgvraag centraal staat.

Zorg-community
Het Elzeneindhuis is een familieorganisatie van bewoners, ouders en begeleiders. De zorgvraag staat centraal en het dagbestedingsaanbod wordt zoveel mogelijk aangepast op de behoefte van de individuele mens. Respect en aandacht vormen de primaire pijlers waarop het aanbod is gestoeld. Het pand is duurzaam gebouwd in een helende omgeving (healing environment). Geïnitieerd door dé ervaringsdeskundigen in de gehandicaptenzorg, namelijk de ouders. Zij willen heel graag met inhoudelijk deskundigen, de verzorgers, een warm en veilig thuis creëren voor gehandicapte mensen die veel zorg, liefde en aandacht nodig hebben. Het is een nieuwe zorgorganisatie en voldoet aan de wettelijke eisen van de WTZi en NZa. Toch zien we onszelf meer als een zorg-community, waarbij niet het zorgsysteem centraal staat, maar de mens.

Wonen en dagbesteding
Het Elzeneindhuis bestaat uit drie geschakelde woningen met in totaal 24 studio’s voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. Daarnaast zijn er 5 ruimten voor dagbesteding, een oefenruimte voor de fysiotherapeut en een therapeutisch zwembad van 4 x 4 meter. In de dagbesteding is niet alleen ruimte voor de 24 bewoners van het Elzeneindhuis, maar is er ook ruimte voor nog eens 8 tot 12 mensen met een beperking van buitenaf.

Meer over wonen                          Meer over dagbesteding

Respect en verbinding
Bewoners en deelnemers krijgen zorg vanuit een holistische visie: we gaan er vanuit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. We maken allen onderdeel uit van een groter geheel, we hebben respect voor elkaar en voor de omgeving. Ongeacht de handicap of beperking word je hier als mens volledig gezien en gehoord. Daarbij gaan we ervan uit dat het mogelijk is om met ieder levend wezen een relatie aan te gaan. Deze mensvisie vormt het fundament waarop SlowCare Elzeneindhuis gebouwd is.

De natuur neemt in onze visie een belangrijke plaats in. Healing environment is een essentieel onderdeel van het zorgconcept. Op de plek van het Elzeneindhuis zijn de oude bomen blijven staan en heeft de architect de tekening aangepast uit respect voor de bestaande natuur en de buurtbewoners.

Respect loopt als een gouden draad door alles heen. Dat betekent dat ook duurzaam bouwen als vanzelfsprekend bij onze visie hoort. Middels crowdfunding hebben we dankzij gulle investeerders het Elzeneind duurzaam kunnen verbouwen met warmtepompen, een luchtbeheersingssysteem en 314 zonnepanelen.

Wat maakt SlowCare Elzeneindhuis bijzonder?

 • De woning en dagbestedingsruimte zijn volledig duurzaam ge(ver)bouwd.
 • De woningen zijn voorzien van moderne energiesystemen, we streven naar energie neutraal.
 • We creëren een helende omgeving met veel licht en natuurlijke materialen.
 • Er is een therapeutisch zwembad in het dagbestedingsgebouw.
 • Het Elzeneindhuis staat dicht bij de samenleving, midden in een woonwijk.
 • Participatie in, met en door de wijk en met de basisschool.
 • Er is een hoge personele bezetting en bezielend personeel.
 • Medewerkers werken in een administratie-arme organisatie.
 • Zelfsturend teams met grote autonomie.
 • Platte organisatiestructuur zonder dure managementlagen.
 • Gevarieerde dagbesteding op maat.
 • Eigen rolstoelbussen bieden flexibiliteit voor uitstapjes.
 • Iedereen is even belangrijk: de bewoners, de begeleiders en de naasten/ouders.
 • Het is een erkend leerbedrijf voor stagiaires.