Werken bij

Het SlowCare Elzeneindhuis is een zorgorganisatie en geen instelling. Het is een unieke, kleinschalige, duurzaam gebouwde woonvoorziening met dagbesteding op maat, midden in de samenleving. Geïnitieerd door de founders die als  ervaringsdeskundigen ouders zijn van een gehandicapte dochter. Zij willen heel graag met inhoudelijk deskundigen, de begeleiders, een warm en veilig thuis creëren voor gehandicapte mensen die veel zorg, liefde en aandacht nodig hebben. We voldoen als nieuwe zorgorganisatie aan de wettelijke eisen van de WTZi en de NZa. We zijn aangesloten bij de VGN en volgen de CAO gehandicaptenzorg. Toch zien we onszelf meer als een zorg-community, waarbij niet het zorgsysteem centraal staat, maar de mens.

Als begeleider heb je bij SlowCare veel autonomie. Je maakt onderdeel uit van een zelfsturend team in een kleine organisatie, in een fijne omgeving. Er is aandacht voor waardering, mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfstandigheid, ruimte om initiatieven te nemen en om mee te bouwen aan een innovatieve organisatie. Iedere medewerker van SlowCare is even belangrijk en onderdeel van het team.

‘Slow Care’ betekent dat medewerkers de tijd hebben om met liefde en aandacht zorg en begeleiding te bieden, zonder tijds- en administratieve druk. Er is tijd en ruimte om van alles te ondernemen met onze bewoners en deelnemers, in en rondom de huizen en dagbesteding maar ook in de wijk en daarbuiten. Woonbegeleiders werken ook deels in de dagbesteding en visa versa. Met deze gecombineerde inzet van wonen/dagbesteding versterken we het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij onze bewoners en is er een warme overdracht.

Bij het selecteren van begeleiders kijken we niet alleen naar het curriculum. Ook je passie en affiniteit met de doelgroep worden zwaar gewogen bij de selectie. En natuurlijk is het belangrijk dat je de visie van SlowCare onderschrijft en in je werk kunt toepassen.