Founders / initiatiefnemers

Wij, Lucian en Ingeborg van Heumen, zijn de initiatiefnemers van een nieuw zorg- en woonconcept en vinden het tijd voor een positieve beweging binnen de zorg. Wij zijn de ouders van een lieve bijzondere dochter Eline, een jonge vrouw van 30 jaar met onder andere het Angelman syndroom. Onze dochter is ernstig meervoudig gehandicapt, kan niet praten en is volledig verzorgingsbehoeftig. Vanwege haar handicap hebben wij jarenlang ervaring met 24-uurs woonvoorzieningen, logeerhuizen en dagbestedingcentra binnen grote zorginstellingen. Zodoende weten wij heel goed welke zorg wij voor haar en andere ernstig meervoudig  beperkte mensen wensen. Het is misschien wel de meest kwetsbare groep in onze samenleving, die verborgen leeft in grote zorginstellingen, maar naar ons inziens wel de meest authentieke groep mensen omdat ze zo puur Zijn wie ze zijn.

Ook beroepsmatig hebben wij ervaring in en met de zorg. Lucian heeft naast verschillende toezichthoudende functies meer dan tien jaar bestuurlijke ervaring als directeur van verschillende zorginstellingen. Hij heeft een groot hart voor de kwetsbare mensen in onze samenleving en voelt de roeping om voor deze mensen op te komen. Ingeborg heeft jarenlang als leerkracht en remedial teacher in het onderwijs gewerkt. Toen de zorg voor Eline en het werken in het onderwijs niet meer te combineren was heeft ze er voor gekozen om volledig voor Eline te gaan zorgen. Daarnaast heeft ze jarenlang voetreflexmassage en yoga aan gehandicapte mensen gegeven.  Ook ondersteunt ze mensen op het gebied van gezondheid vanuit de natuurgeneeskundige achtergrond. Ze is erkend natuurgeneeskundig therapeut, heeft de oersterk coach opleiding gevolgd bij Drs Richard de Leth en is Zhineng Qigong instructeur.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Lucian en Ingeborg van Heumen via info@slowcare-oss.nl.