Mogelijk gemaakt door

De Provincie Noord Brabant heeft ons een hypothecaire lening verstrekt van€ 2.1 miljoen voor de realisatie van de eerste SlowCare voorziening, het Elzeneindhuis in Oss. Men vindt ons concept zo vernieuwend en het past binnen de visie dat de sociale veerkracht in Brabant groter moet worden. Ons businessplan zit goed in elkaar en uit de PwC rapportage blijkt dat het SlowCare concept een sterke economische en maatschappelijke propositie heeft. Samen met de Gemeente Oss gelooft de Provincie in de haalbaarheid en in een duurzame toekomst van SlowCare en het eerste Elzeneindhuis. Hierdoor is het mogelijk dat we in het najaar van 2017 de woningen kunnen gaan verbouwen, uiteraard samen met een enthousiast bestuur, een aantal ouders en participanten. Mensen met een (ernstige) meervoudige beperking die 24 uurszorg nodig hebben, willen graag een fijne, veilige plek in de samenleving. We geloven in participatie, wederkerigheid en menslievende zorg die betaalbaar is.

De financiering komt uit drie stromen. De zorg wordt volledig betaald uit de PGB’s die mensen inbrengen of vanuit zorg in natura. We hebben inmiddels de erkenning van ministerie van VWS dat we een erkende  VG instelling zijn. Het wonen ( de huur ) wordt betaald vanuit de Wajong uitkering, met tegemoetkoming van huurtoeslag. Daarnaast zal iedere bewoner van het Elzeneindhuis een eigen bijdrage betalen voor de servicekosten en voeding.

In 2012 is stichting SlowCare opgericht door Lucian en Ingeborg van Heumen omdat ze geloven dat de tijd rijp is voor een positieve verandering in de zorg. Het Elzeneindhuis wil graag werken vanuit deze SlowCare filosofie.

Waarin onderscheidt SlowCare zich:

 • Aandacht en tijd voor kwaliteit van leven
 • De woningen, dagbestedingsruimtes en zwembad zijn volledig duurzaam gebouwd,
 • Creëert een helende en veilige omgeving
 • Staat dicht bij de samenleving
 • Zorg vanuit een holistische visie
 • Iedere dag koken met verse en biologische producten
 • Een hoge personele bezetting en bezielend personeel (1:3 ex. stagiaires en vrijwilligers)
 • Medewerkers werken in een administratief arme organisatie.
 • Zelfsturende teams met een grote autonomie
 • Platte organisatiestructuur zonder dure managementlagen.
 • Biedt  gevarieerde dagbesteding op maat, een rolstoelbus staat ter beschikking
 • Lange en dure taxiritten van wonen naar de dagbesteding behoren tot het verleden
 • Iedereen is even belangrijk: de bewoners, de begeleiders en de naasten/ouders
 • Erkend leerbedrijf voor stagiaires

Zeer betrokken medewerkers die werken vanuit hun hart en kwaliteit van tijd kunnen geven aan de zorg.