Nieuws

Maatschappelijk Impact Case (mIC)

In 2016 opende het huis voor het eerst haar deuren als dagbestedingsplek en sinds 2018 zijn de 3 woongroepen geopend. Kort nadat SlowCare Elzeneindhuis van start ging, werd uit een impactmeting duidelijk dat bewoners, deelnemers, ouders, buurtbewoners en begeleiders al snel positieve effecten van de SlowCare-aanpak ervaarden. Maar hoe zit dat een aantal jaren later: is iedereen nog steeds positief of zijn er ook andere geluiden? En wat maakt SlowCare nu tot SlowCare, hoe werkt de organisatie en wat kan er mogelijk beter? Antwoorden op deze vragen worden gezocht in deze publicatie: een maatschappelijke Impact Case van SlowCare Elzeneindhuis.

Deze maatschappelijke Impact Case (mIC) is ontwikkeld door Avance Impact in opdracht van de provincie Noord-Brabant en SlowCare Elzeneindhuis. Deze mIC laat een totaalplaatje zien van de maatschappelijke toegevoegde waarde van SlowCare Elzeneindhuis. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen toekomstige initiatiefnemers, financiers en andere stakeholders gebruiken als zij soortgelijke woon- en dagbestedingsplekken mogelijk willen maken. Door zowel het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘hoe’ van SlowCare Elzeneindhuis in kaart te brengen, laten we zien hoe het initiatief is opgestart, hoe het in elkaar zit, hoe deze verschilt van andere woon- en dagbestedingsplekken, welke impact het initiatief maakt, wat er mogelijk beter kan en welke lessen andere initiatiefnemers en stakeholders van SlowCare Elzeneindhuis kunnen leren. We hebben hiervoor interviews gehouden en focusgroepen georganiseerd met vertegenwoordigers van alle betrokkenen, van ouders tot buurtbewoners, van financiers tot initiatiefnemers. Ook is er een documentstudie uitgevoerd: we bestudeerden onder meer jaarrekeningen en kengetallen uit de sector gehandicaptenzorg, tevredenheidsonderzoeken en eerder uitgevoerde impactmetingen.

De uitwerking van deze case is hier te vinden.