Nieuws

Juni 2018

Na jaren hard werken door onze begeleiders, vrijwilligers en ouders is SlowCare Elzeneindhuis operationeel.
Zonder de steun van velen was onze droom om een veilig en liefdevol thuis voor gehandicapte mensen te realiseren, midden in de samenleving, nooit uitgekomen. Deze dragende kracht maakt dat we samen een nieuwe norm in de gehandicaptenzorg hebben geïntroduceerd.

De onderstaande virtuele tour geeft een beeld van het resultaat van het harde werk.

 

Als blijk van waardering aan alle bewoners, ouders, verwanten, begeleiders, vrijwilligers, buurtgenoten, stakeholders en investeerders is er op 24 juni een openingsfeest georganiseerd. Brabants Dagblad en D-TV. waren aanwezig om verslag te doen van de feestelijke opening.

Augustus 2017

De bouw loopt soepel en volgens plan. De eerste woning en dagbesteding wordt half december al opgeleverd. De tweede week van januari 2018 nemen de eerste bewoners hun intrek!

Eind september starten we met de werving en selectie van het personeel. We hebben nu al zo’n 40 open sollicitatiebrieven binnen.

Mei 2017

Bouwvergunning is verleend.

Het bouwbedrijf Gebr. van de Ven uit Vinkel is begonnen met de bouw van het Elzeneindhuis. Als het allemaal volgens planning verloopt wordt op 11 december de nieuwe dagbesteding opgeleverd en een week later de eerste woning. We hebben een VOORLOPIGE groepsindeling gemaakt. Na de grote vakantie gaan we logeerweekenden organiseren om te kijken of de samenstelling voor iedereen klopt. Het komende half jaar zullen we regelmatig ontmoetingen organiseren met de nieuwe potentiële bewoners om elkaar te leren kennen.

Januari/februari 2017

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Het definitief schetsontwerp heeft een positieve beoordeling gekregen van de cie Welstand. In 6 weken tijd hebben we met de crowdfunding  een half miljoen opgehaald. Hiermee is de financiering voor de duurzame verbouwing van het Elzeneindhuis een feit. Op 10 februari jl. heeft de kick off bijeenkomst plaatsgevonden met het bouwteam. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de aanvraag voor omgevingsvergunning gereed te krijgen. Zie ook de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief februari

 EEN NIEUW JAAR IS BEGONNEN!

Een belangrijk jaar ligt voor ons. Het jaar waarin we het Elzeneindhuis gaan opbouwen. Een wens die in 2012 geboren werd en nu na jaren hard werken gerealiseerd gaat worden. Een veilige liefdevolle omgeving creëren voor onze zorgafhankelijke kinderen. Een plek wat voelt als een tweede thuis, waar je gezien wordt, waar tijd en aandacht is. Gewoon een plek midden in de samenleving waar liefdevolle zorg heel normaal is. Niemand kan zonder liefde leven. Het is het meest essentiële wat nodig is om je gelukkig te voelen en om te groeien. Hierbij hebben we elkaar nodig en zeker gehandicapte mensen die volledig afhankelijk zijn van anderen. We laten het niet bij mooie woorden, in de praktijk staat dagelijks menslievende zorg centraal. Eigenlijk niets bijzonders want zo zou de hele zorg ingericht moeten zijn. In de twee dagbestedingsgroepen die we nu hebben werken we  samen met het team aan de inhoud van ons zorgconcept. We zullen komend jaar nog veel werk moeten verzetten. Maar met de bevlogenheid en de passie die we nu in het team voelen gaat dat zeker lukken.

WIST U DAT…
De afgelopen weken het thema “winter” centraal stond in de dagbesteding en dat o.a. Wouter de wanten op de waslijn mocht hangen zoals hiernaast te zien is.

We iedere maandag de buurt rondom de Elzeneind schoonmaken samen met de kinderen en we iedere donderdag langs de deuren gaan bij onze buren om lege flessen op te halen.
Wij zo een bijdrage willen leveren aan de participatie én aan een mooiere wereld.

Er met de basisschool de Elzeneind een fijne samenwerking is die we komend jaar willen intensiveren zodat we elkaar kunnen versterken.

De buurt op 11 maart meedoet met NL Doet. Ze gaan dan één van de boerderijtjes van de dagbesteding opnieuw wit schilderen. Het is enorm fijn dat onze buren zich zo inzetten en betrokken voelen bij het Elzeneindhuis. Als er nog mensen zijn die willen helpen zijn ze van harte welkom.

EVEN VOORSTELLEN:

Daniëlle van den Berg, een van de 9 begeleiders zal zich hieronder aan jullie voorstellen.

‘Als je alles loslaat heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen’.

Deze tekst kreeg ik afgelopen zomer van een collega toen ik afscheid nam bij Dichterbij. In 9 jaar tijd heb ik op verschillende plekken gewerkt zoals binnen het orthopedagogisch dagcentrum, kort verblijf opvang, praktische thuisondersteuning en zorg in de klas. Daarnaast deed ik nog de studie SPH en heb ik samen met Rob ons huis gebouwd in het mooie plaatsje Zeeland. Een volle week met leuke werkplekken en veel uitdagingen. Toen Dichterbij ging reorganiseren wilde ik, ondanks de bezuinigingen en werkdruk, de uitdaging aangaan om samen met mijn collega’s kwalitatief hoogstaande zorg te blijven bieden. Toch bleek dat ik door tijdsgebrek niet meer de aandacht kon bieden die ik de kinderen graag wilde geven.
..En daar stond ik dan eind mei in de schoenenwinkel mijn trouwschoenen te passen toen ik gevraagd werd als oppas voor Eline. Ik ben op gesprek gegaan bij Lucian en Ingeborg en er was meteen een klik. Met veel passie vertelden zij ook over SlowCare. Ik werd enthousiast en mocht aan de slag bij de dagbesteding. Sinds augustus werk ik van maandag tot en met donderdag bij SlowCare, op de groep ‘Onder de pannen’. Ik kan samen met een betrokken team weer de zorg, liefde en persoonlijke aandacht geven die deze mensen zo verdienen. De reden waarom ik voor werken in de zorg heb gekozen. Ik  ben zo blij dat ik twee handen vrij heb gemaakt om de toekomst te grijpen.
Veel Liefs,
Daniëlle van den Berg

HET LAATSTE NIEUWS

Per 1 december is Donna Lange, een prachtige lieve meid van 13 jaar op de dagbesteding begonnen, ze doet het supergoed en wij zijn heel blij met haar. Welkom lieve Donna!

Op 12 december is Sanne Cuppen als begeleidster begonnen, we hebben het gevoel dat ze al jaren bij ons werkt, zo goed en vertrouwd voelt het.
Deze week is Hanneke Zevenbergen ons team komen versterken, van harte welkom! We zijn heel blij  met zoveel goede begeleiders.

De welstand commissie heeft de bouwtekeningen goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap om de vergunning aan te kunnen gaan vragen. Een dezer dagen ligt de aanvraag bij de gemeente.

De crowdfunding verloopt goed zoals jullie hebben kunnen lezen, we hebben al ruim € 479.200,- opgehaald in 6 weken tijd. We zijn onze gulle investeerders dan ook zeer dankbaar. Op deze manier kan het Elzeneindhuis duurzaam verbouwd gaan worden met warmtepompen, luchtbeheersing systeem, zonnepanelen etc… en zal het geheel zo goed als mogelijk energieneutraal opgeleverd worden.

Donderdag 26 januari hebben we afscheid genomen van 7 trainees van BMC die ons zeer goed geholpen hebben om de organisatie mee op te bouwen. Aan de hand van de bevindingen hebben we een werkstructuur voorgesteld aan het bestuur.

Vrijdag 27 januari is de Provincie op werkbezoek is geweest om te kijken en te horen hoe de zorg op het Elzeneindhuis geregeld is. Een succesvolle bijeenkomst waarbij Kees Klomp in het kader van de betekenis economie een prachtige lezing hield over de veranderende samenleving en wij als sprekend voorbeeld genoemd werden. Lucian en ik hebben een presentatie gegeven over onze missie en visie en hen deelgenoot gemaakt van waar SlowCare voor staat. Ook onze begeleidster Susan Bueters heeft nog even mooi toegelicht hoe de praktijk er uit ziet. Vol inspiratie vertrokken de ruim 30 mensen, waaronder de twee gedeputeerden en vijf statenleden met een grote touringcar. Een groot compliment aan de kinderen van de dagbesteding  want zij zaten er gewoon gezellig bij en deden het hartstikke goed.

September/oktober/november/december

Het is een turbulent maar ook veelbelovend laatste kwartaal van het jaar 2016 geweest.

We zijn in september in het andere boerderijtje op de locatie in Oss gestart met een tweede groep dagbesteding. We hebben hiertoe ook 4 nieuwe begeleiders aangenomen. Inmiddels hebben we 16 deelnemers voor de dagbesteding en een team zeer enthousiaste en ervaren begeleiders.

Voor het duurzaam verbouwen van de school tot 24 appartementen voor onze kinderen hebben we een nieuwe aannemer gevonden nadat bouwbedrijf van der Maazen zich had teruggetrokken. Bouwbedrijf van der Ven uit Heesch/Vinkel heeft met veel enthousiasme het stokje overgenomen. In december is een positief advies afgegeven door de welstandscommissie waardoor we nu de omgevingsvergunning kunnen gaan aanvragen opdat we in februari 2017 daadwerkelijk kunnen starten met de verbouwing. Tot die tijd loopt er een Crowdfundingsaktie om het geheel duurzaam te kunnen verbouwen. Hiervoor verwijzen we graag naar de site van het Elzeneindhuis.

http://www.elzeneindhuis.nl

Mei/juni/juli/augustus 2016

De financiering voor het vastgoed (wonen,dagbesteding en zwembad) is rond, de provincie gaat hier een belangrijke rol inspelen. We hebben ook in het kader van de Wtzi de vg erkenning gekregen waardoor de zorg niet alleen met PGB maar ook met ZIN, vpt en andere vormen gefinancierd kan worden. Ook zijn we erkend als leerbedrijf waardoor in de toekomst ook stagiaires bij ons aan de slag kunnen. In september starten we een tweede groep dagbesteding. In deze periode zal ook verder gegaan worden met de voorbereidingen van de duurzame verbouwing.

Maart/April 2016

Een periode met hoogtepunten maar ook met hobbels en nieuwe uitdagingen. De dagbesteding draait nu drie maanden, de kinderen, ouders en begeleiders zijn zeer tevreden. Wat zijn de mensen in een korte tijd gegroeid, hier doen we het voor! Druk bezochte buurtbijeenkomst met aanwezigheid van wethouder Rene Peters. Inloopmiddag voor ouders en kinderen was gezellig en druk bezocht. De vrijwilligers en ouders hebben op vrije (zater)dagen mee geholpen met de sloopactiviteiten in de school ter voorbereiding op de bouw. Op de “NL-Doet dag” hebben 6 trainees van BMC voor het Elzeneindhuis een bijdrage geleverd aan verschillende vraagstukken mbt de zorgfinanciering. Bezoek van gedeputeerde staten Henri Swinkels, samen met de BOM en twee mensen van de provincie. Een warm en positief gesprek met herkenning van gedeelde waarden. Gezamenlijke visie over hoe we de zorg vanuit een veerkrachtige samenleving en solidariteit beter, goedkoper en menslievender kunnen organiseren. Op maandag 25 april jl. in gesprek met wethouder Gé Wagemakers van de gemeente Oss, vol vertrouwen de voortgang besproken.

 

Januari/februari 2016

We zijn op 11 januari gestart met de dagbesteding, 4 part-timers en 6 deelnemers, een ware mijlpaal. Het tweede boerderijtje is ook gereed en zal spoedig als extra dagbestedingsruimte in gebruik genomen gaan worden. Ook hebben we als voorbereiding op de duurzame verbouwing van de school tot drie woningen met dagbesteding, een begin gemaakt met het strippen van de schoollokalen. Een grote groep vrijwilligers van ouders, vrienden en familieleden leveren op de zaterdagen een grote bijdrage aan deze sloopactiviteiten. Het schetsontwerp is inmiddels de welstandcommissie twee keer gepasseerd en met nog een paar detailopmerkingen kan een begin gemaakt worden met de aanvraag bouwvergunning.

November/December

In de afgelopen twee maanden is de basis gelegd om te kunnen starten met de dagbesteding op de Elzeneindlocatie. De twee boerderijen op de locatie zijn door Theo van der Maazen verbouwd. Eén van de twee is nagenoeg klaar. De afgelopen weken hebben vele vrijwilligers en een aantal ouders zich enorm ingezet om dit te realiseren. Het personeel is geselecteerd en de nieuwe deelnemers zijn allemaal thuis bezocht. Maandag 11 januari starten we met 3 kinderen op de dagbesteding, een week later weer drie en na de carnaval komen er nog twee kinderen bij.

Als de andere boerderij ook is verbouwd en ingericht, gaan we ons ook concentreren op de weekendopvang.

In december hebben de kinderen van de Elzeneindschool met een speculaasactie €1500,- voor de dagbesteding van het Elzeneindhuis opgehaald. Met een daverend applaus heeft Eline de cheque op school in het bijzijn van alle kinderen in ontvangst genomen. Wat een geweldige aktie!

Op 5 januari 2016 wordt het voorlopige schetsontwerp van de volledig duurzaam verbouwde school tot drie geschakelde woningen met dagbesteding en zwembad bij de welstandscommissie in de gemeente Oss besproken. Waarna bij een positieve beoordeling de aanvraag bouwvergunning zal gaan starten.

September/Oktober: In de afgelopen weken hebben we tbv de realisatie van de eerste SlowCare woonvoorziening in Oss een aantal belangrijke stappen en beslissingen genomen.Zo hebben we afspraken gemaakt met een bouwbedrijf (Theo van der Maazen uit Lith) en investeerder die de bestaande school op de Elzeneind locatie ipv nieuwbouw, volledig duurzaam en energie neutraal gaat verbouwen. Het gehele programma van wensen van SlowCare gaat nagenoeg geheel binnen de footprint van de school gerealiseerd worden. Het nieuwe schetsontwerp van de drie woningen voor in totaal 24 bewoners met dagbesteding en therapeutisch zwembad is in concept ook al met de gemeente en wethouder besproken. Het concept ontwerp zal binnenkort ook gedeeld worden met alle ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen. Hiertoe zullen in overleg de komende weken afspraken over worden gemaakt. De planning voor in gebruikname van de nieuwe woningen blijft,eind 2016. De uitbreiding van 16 naar 24 woonplekken betekent ook dat we ondanks de vele aanmeldingen nog een paar plaatsen beschikbaar hebben.

Daarnaast worden op dit moment alle voorbereidingen getroffen om miv januari 2016 te kunnen starten met de eerste groep dagbesteding. De twee boerderijtjes worden over enkele weken door bouwbedrijf van der Maazen voorzien van een verschoningsruimte, geschilderd en alle andere noodzakelijke voorzieningen zullen worden aangebracht om goed te kunnen starten. Tegelijkertijd worden de materialen aangeschaft en gaan we in gesprek met nieuwe medewerkers. Ook voor de dagbesteding hebben we nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

In deze periode zijn drie koppels van studenten van de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid in het kader van het afstuderen HBO-V, gestart met een praktijk onderzoek tbv SlowCare en het Elzeneindhuis.

Kortom de flow zit er goed in en de puzzelstukjes vallen uiteindelijk goed in elkaar….

Zie ook het artikel in het Brabants Dagblad van 29 oktober.

Juli/Augustus: In juli heeft SlowCare een succesvolle Beursvloer van de Rabobank bijgewoond. Tijdens deze beursvloer hebben we verschillende “deals” met gesloten beurzen gesloten met bedrijven die SlowCare een warm hart toedragen. Waaronder bijv. schoonmaakbedrijf van Nellen uit Geffen. Ook de Rabobank heeft tweedehands meubilair ter beschikking gesteld.

In deze maand hebben we ook afscheid genomen van Amarant. De visie verschillen waren toch moeilijk te overbruggen. SlowCare gaat verder met nieuwe partijen die zich aangemeld hebben, geïnteresseerd zijn en geloven in het SlowCare concept en de opschaling daarvan naar meerdere locaties in Brabant. De eerste resultaten van de tussenevaluatie van het door de provincie geïnitieerd onderzoek naar deze opschaling, zijn dan ook veel belovend en vertrouwenwekkend. Op de Elzeneind locatie heeft een antikraak organisatie de school in gebuik genomen tot 21 oktober waarna waarschijnlijk de sloop zal gaan plaatsvinden en de bouw in november/december zal gaan starten. De planning is afhankelijk van het onderzoek dat loopt naar de mogelijkheden van het duurzaam verbouwen van de huidige bestaande school.

Voor de komende weken staan in het kader van de voorlopige groepssamenstelling verschillende verkennende gesprekken met ouders gepland waarin zij nader kennis gaan maken met elkaar.

In september zullen zes HBO studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven gaan starten met hun afstudeeropdracht. Een tweetal studenten gaan onderzoeken hoe ze de buurt bij het Elzeneindhuis kunnen gaan betrekken en op welke wijze de juiste participatie vorm kan krijgen. Een ander tweetal zal zich richten op het van het onderzoek van communicatie en technologie en er zal door een tweetal gewerkt worden aan het onderzoek op het gebied van technologie en overdracht. We zijn erg blij met deze samenwerking.