Organisatie

Bij SlowCare Elzeneindhuis werken 70 medewerkers. Gezamenlijk zorgen zij voor 24 bewoners en 8 tot 12 mensen in de dagbesteding. Zij werken in zelfsturende teams in een platte organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de initiatiefnemers Ingeborg en Lucian van Heumen en Eric Irausquin.

Stichting Elzeneindhuis heeft één bestuurder, Lucian van Heumen. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, bestaand uit

  • Ton van Duijnhoven, voorzitter RvT
  • Peter Kooy
  • Roland Batta

SlowCare en Elzeneindhuis
Om de SlowCare zorg in het Elzeneindhuis mogelijk te maken, heeft de Stichting Elzeneindhuis ervoor gekozen de medewerkers van het Elzeneindhuis in dienst van de stichting te nemen. Dit in tegenstelling tot vele ouderinitiatieven waarvan het personeel wordt ingehuurd van een grote zorginstelling.

Privacyreglement
Bekijk hier het Privacyverklaring Slowcare deelnemers en bewoners. Doel van het reglement is het vastleggen van de maatregelen die we hebben genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met gegevens van bewoners, deelnemers, ouders en medewerkers wordt omgegaan.

Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook binnen SlowCare. SlowCare hoopt een cultuur te hebben geschapen waarbij er met elkaar gesproken wordt over de dingen die er goed gaan, maar ook over zaken die niet goed gaan of zijn gegaan.

Toch kan het voorkomen dat er intern conflicten ontstaan of dat er ongewenste situaties ontstaan tussen verschillende partijen gelieerd aan SlowCare. 

Hiervoor is een klachtenprocedure ontwikkeld, welke u hier kunt lezen.