Organisatie

Bij SlowCare Elzeneindhuis werken ruim 50 medewerkers. Gezamenlijk zorgen zij voor 24 bewoners en 8 tot 12 mensen in de dagbesteding. Zij werken in zelfsturende teams in een platte organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de initiatiefnemers Ingeborg en Lucian van Heumen. Zij worden sinds kort in hun werk ondersteund door Xandra van den Bleek.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 bestuursleden:

  • Raoul van Benthem, voorzitter
  • Adrienne Oerlemans, penningmeester
  • Marij van Lith, algemeen bestuurslid
  • Ingeborg van Heumen-van de Mond, secretaris

Gezamenlijk dragen zij zorg voor een (financieel) gezonde organisatie. Zij zijn betrokken bij de uitgangspunten van het zorgconcept en staan volledig achter de stabiliteit, continuïteit, transparantie en duurzame eerlijke zorg die geboden wordt in het Elzeneindhuis in Oss.

Daarnaast is er een Raad van Toezicht, bestaand uit

  • Ton van Duijnhoven, voorzitter RvT
  • Petra de Pee-Eichelsheim
  • Roland Batta

SlowCare en Elzeneindhuis
Om de SlowCare zorg in het Elzeneindhuis mogelijk te maken, heeft de Stichting Elzeneindhuis ervoor gekozen de medewerkers van het Elzeneindhuis in dienst van de stichting te nemen. Dit in tegenstelling tot vele ouderinitiatieven waarvan het personeel wordt ingehuurd van een grote zorginstelling.

Privacyreglement
Bekijk hier het privacyreglement van het Elzeneindhuis. Doel van het reglement is het vastleggen van de maatregelen die we hebben genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met gegevens van bewoners, deelnemers, ouders en medewerkers wordt omgegaan.

Jaarrekening
Bekijk hieronder de jaarrekening 2016 van het Elzeneindhuis.