Kenmerken Elzeneindhuis

De organisatie van het Elzeneindhuis zal gekenmerkt worden door een platte en lean ingerichte organisatie, waarbij de ouders middels een ouderadviesraad heel nadrukkelijk hun inbreng zullen hebben. Daarnaast heeft stichting het Elzeneindhuis een bestuur bestaande uit 3 leden met verschillende expertise en ervaring binnen de zorgsector. Er is een driehoofdige Raad van Toerzicht aangesteld om de kwaliteit te borgen.

Andere kenmerken van de organisatie van het Elzeneindhuis zijn:

 • Vast team van SlowCare begeleiders,flexibele inzet (zorg, dagbesteding en huishoudelijk) en die ook slaapdiensten draaien
 • Zelfsturende teams,
 • 1 zorgcoördinator voor drie huizen,
 • SlowCare Gehandicapten CAO, we volgen de CAO gehandicaptenzorg zoveel mogelijk
 • Erkend leerbedrijf voor stagiaires,
 • VG erkenning vanuit het ministerie van VWS,
 • Inzet van vaste groep vrijwilligers,
 • Participatie van ouders/naasten,
 • Participatie in de woonwijk,
 • Samenwerking met de Fontys Hogeschool Eindhoven en het ROC s’Hertogenbosch
 • Samenwerkingsconvenant/kwaliteitskring met AVG artsen en artsen met mogelijk aanvullende alternatieve geneeskunde.

Zorg

De kwalitatieve zorg die bij SlowCare centraal staat is grotendeels afhankelijk van het team begeleiders (24-uurszorg) dat deze bijzondere zorg op zich neemt.

Wij stellen daarom hoge eisen aan de begeleiders en het multidisciplinair team:

 • Opleidingsniveau gekoppeld aan roepings-niveau,
 • Bezieling en passie,
 • Juiste kwalificaties, competenties en persoonlijke drijfveren om in de zorg te werken,
 • Grote affiniteit met ernstig meervoudig gehandicapte mensen,
 • Flexibiliteit,
 • Bereidheid om zich voor langere tijd aan het Elzeneindhuis te verbinden,
 • Gericht op contact met de ouders en alle betrokkenen,
 • Gericht op samenwerken op basis van respect en gelijkwaardigheid,
 • Zelfstandig en zelfredzaam,
 • Reflectief vermogen,
 • Multi inzetbaar (wat betreft werkzaamheden en uren),
 • Alle voorkomende werkzaamheden bij het ‘runnen’ van een groot gezin (koken, schoonmaken etc.).

 

Een speciaal hiertoe ontwikkelde SlowCare leergang en werving- en selectieprocedure zullen bij de selectie en samenstelling van het team begeleiders worden ingezet. Liefde voor je medemens en het kunnen houden van (ernstig) meervoudig beperkte mensen is een voorwaarde om te kunnen werken bij het Elzeneindhuis. Niet alleen het curriculum maar ook de passie, persoonlijkheid, roeping en affiniteit met de doelgroep wordt zwaar gewogen bij de selectie. De bewoners zullen ook betrokken worden bij de selectie van de nieuwe medewerkers.

Niet primair de hoogte van het salaris maar de unieke werkomgeving, de wijze waarop je zorg kunt verlenen zonder tijd- en administratieve druk, het werken in team verband in een kleine organisatie en de gecombineerde inzet wonen/dagbesteding moetende drijfveren zijn om bij het Elzeneindhuis te willen werken.

Iedereen die hier werkt zal gezien en gehoord worden. We gaan er vanuit dat ieder mens zijn eigen unieke talent-missie heeft en een bijdrage levert aan de groep. Een speciale leergang SlowCare wordt voor alle betrokkenen ontwikkeld. Deze leergang zal cyclisch worden aangeboden. Om goed voor de medewerkers te zorgen bieden we de mensen de ruimte om samen desgewenst te mediteren, Zhi Neng Qigong of yoga te beoefenen. Want alleen als je je eigen kannetje gevuld houdt kun je blijven schenken en kun je vanuit je hart werken. Daarnaast zal er tijd vrijgemaakt worden om binnen het team de groepscohesie te versterken door regelmatig creatieve activiteiten in te plannen.

Organisatie

Het Elzeneindhuis wordt mede gedragen door het bestuur van de stichting Elzeneindhuis bestaande uit 3 bestuursleden:

 • Adrienne Oerlemans
 • Marij van Lith
 • Raoul van Benthem

Gezamenlijk dragen ze zorg voor een (financieel) gezonde organisatie die betrokken is bij de uitgangspunten van het zorgconcept Ze staan volledig achter de stabiliteit, continuïteit, transparantie en duurzame eerlijke zorg die geboden wordt in het Elzeneindhuis in Oss.

Om deze zorg mogelijk te maken heeft de Stichting het Elzeneindhuis er voor gekozen om de zorg voor wonen en dagbesteding in te kopen bij SlowCare Nederland.

Het personeel komt in dienst van SlowCare Nederland, zij leveren de unieke zorg vanuit een holistische mensvisie, waarin liefde en aandacht voor mensen met een meervoudige beperking centraal staan.

SlowCare richt zich weer op de bedoeling van de zorg, namelijk dat de zorg voor de medemens weer centraal staat en niet de bureaucratie. SlowCare laat medewerkers weer vanuit hun hart en roeping werken. Een platte zelfsturende organisatiestructuur zorgt voor een hogere personele norm, namelijk 3 begeleiders op 8 bewoners. Op deze manier krijgt menslievende zorg daadwerkelijk inhoud.

Het bestuur van het Elzeneindhuis

Verantwoording ANBI status:

Stichting Elzeneindhuis ANBI deel 1.pdf

Stichting Elzeneindhuis ANBI deel 2.pdf