Een unieke woning

Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van de woonvoorziening is dat de duurzame woning met moderne energie installaties en helende woonomgeving substantieel onderdeel uitmaakt van de zorg. Healing environment draagt bij aan het welbevinden van juist deze hoog sensitieve groep bewoners. Ruimte, licht, akoestiek, zachte materialen en luchtkwaliteit spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

Het concept is gebaseerd op de elementen aarde, lucht, metaal, water en vuur, welke gerelateerd zijn aan de zintuigen zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Het flexibele concept is slim ontworpen en inpasbaar op  uiteenlopende locaties. Natuurlijke waterpartijen worden toegevoegd aan de omgeving. Begroeide daken, sedumdak. Daklichten voorzien van zonnecellen filteren het licht en markeren de kern van het woongebouw en buitenruimtes en (overdekte) terrassen met buitenkeuken.

De woning is gelegen op loopafstand van de kern van de gemeente, zichtbaar in de samenleving (integratie van deze specifieke doelgroep) en kenmerkt zich door een zeer huiselijke warme sfeer en inrichting. De bewoners hebben allen hun eigen appartement met een slaapgedeelte, zithoekje en een eigen badkamer. Er is een grote leefkeuken waar gezamenlijk kan worden gegeten, een woonkamer met verschillende sfeerhoeken en een multifunctionele ruimte te gebruiken als snoezelruimte, zandwaterruimte, bioscoop etc. Ook een therapeutisch zwembad (klein formaat) in de dagbesteding is één van de voorzieningen die moet bijdragen aan het gewenste kwaliteitsniveau van leven voor de bewoners. Er wordt iedere dag samen gekookt met biologische producten. Er wordt gespeeld, ontspannen en er is ruimte voor het inrichten van een belevingstuin en eventueel wat dieren.

Voor meer info http://www.elzeneindhuis.nl

in het najaar 2017 starten we met de sollicitatieprocedure.

 

Een unieke werkplek

De toekomstige organisatie zal de kenmerken krijgen van een familieorganisatie (bewoners, ouders en begeleiders). SlowCare biedt unieke personeelszorg en grote autonomie, een zelfsturend team in een kleine organisatie en in een fijne omgeving. Er is aandacht voor waardering, mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfstandigheid, ruimte om initiatieven te nemen en het kunnen bouwen aan een innovatieve organisatie. Iedere medewerker van SlowCare is even belangrijk en onderdeel van het team. Een speciaal hiertoe ontwikkeld werving- en selectieproces zal bij de aanstelling en samenstelling van het team worden ingezet. Niet alleen het curriculum maar ook de passie en affiniteit met de doelgroep wordt zwaar gewogen bij de selectie. De drijfveren om bij SlowCare te willen werken zijn de unieke werkomgeving, de wijze waarop je zorg kunt verlenen zonder tijds- en administratieve druk,  het werken in teamverband in een kleine organisatie en de gecombineerde inzet van wonen/dagbesteding.

De zorg voor de bewoners moet een equivalent zijn van de zorg voor het team van medewerkers.