Voor wie

SlowCare is voor iedereen toegankelijk en biedt zorg en wonen aan 24 kinderen en jongeren met een (ernstige) meervoudige beperking. Naast een verstandelijke handicap hebben zij ook motorische en zintuiglijke beperkingen. Zij hebben zeer intensieve zorg en aandacht nodig die vanuit liefde gegeven wordt. De samenstelling van de groep is zoveel mogelijk verticaal, dat wil zeggen dat er naast rolstoelgebonden mensen ook mensen wonen die enigszins mobiel zijn. Daarnaast biedt Slowcare dagbesteding voor andere mensen (buitenaf) met of zonder beperking, om de integratie te bevorderen.

SlowCare biedt deze bijzondere mensen een helende omgeving en een hoog kwaliteitsniveau van leven.

Voor meer informatie zie http://www.elzeneindhuis.nl