Wonen

Bij SlowCare verlenen we menslievende zorg vanuit het holistische principe waarbij we ons geïnspireerd voelen door het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner. In onze visie staan aandacht, respect, vitaliteit en verbondenheid met de natuur centraal. Een duurzame toekomst bestaat vanuit de SlowCare visie uit een gezonde en vitale omgeving waarin de zorg voor onze mensen met een beperking een equivalent is voor de zorg van onze medewerkers. Alleen vitale medewerkers die op alle levensgebieden in balans zijn kunnen vanuit hun hart zorg verlenen . We investeren daarom ook in de zorg voor medewerkers middels vitaliteits-bijeenkomsten. De inhoud hiervan is gebaseerd op de visie van Drs. Richard de Leth. ( Oersterk )  De noodzaak om juist in deze tijd hier aandacht aan te besteden vertalen we al vanaf 2016 in de dagelijkse praktijk. Zo starten we iedere vergadering met een geleide meditatie, wat inmiddels een begrip is geworden bij SlowCare “van hoofd naar Hart”. Eerst ontspannen contact maken met jezelf en van daaruit weer met je aandacht naar buiten gaan.  We koken iedere dag met verse biologische producten, we plannen Grow-wandelingen waarin we reflecteren en coachen i.p.v. functioneringsgesprekken te houden.  Dit alles vanuit het thema bezieling.  De ziel is in onze visie de motor van de organisatie.

Drie geschakelde woningen

SlowCare Elzeneindhuis bestaat uit 3 geschakelde woningen voor in totaal 24 mensen met een beperking waarvan  sommige bewoners zeer ernstig verstandelijk meervoudig beperkt zijn ( zevmb) De woningen hebben namen gekregen van edelstenen; Bergkristal, Amethist, en Citrien.

In de woning Bergkristal wonen 8 zevmb bewoners die allen rolstoel-gebonden zijn, hier ligt het accent op verzorging, verpleging en sfeerbeleving, aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de bewoners.

In de woning Amethist wonen mensen in een zogenaamde verticale groep bestaande uit 4 mobiele bewoners, 3 (semi) rolstoel-gebonden bewoners en één zevmb bewoner met een gemiddeld ontwikkelingsniveau van 2 ot 3 jaar. Hier wisselen activiteiten, verzorging en rust elkaar af.

In de woning Citrien, wonen 6 mobiele bewoners en 1 rolstoel-gebonden bewoner. Bewoners zoeken hier onderling ook op een interactieve manier contact met elkaar.

In elke woning is de keuken het centrale middelpunt dat de gemeenschappelijke ruimte in verschillende sfeerhoeken verdeelt. In iedere woning wordt dagelijks gekookt met biologische producten. Voedsel waarin levenskracht zit levert een bijdrage aan een goede gezondheid. Met aandacht en plezier samen koken en eten is een belangrijk dagelijks ritueel. Ook mensen met sondevoeding kunnen genieten van de geurbeleving en het samenzijn aan tafel.

Healing environment
Door de u-vormige bouw worden de verschillende sferen van het park betrokken en vormt de verbindende belevingstuin het hart van het wonen. Door de grote immobiliteit van deze mensen wordt de woning met de belevingstuin gezien als dé wereld van deze mensen. De wereld van “normaal begaafde” mensen is veel groter, ze gaan naar hun werk, weekendjes weg, op vakantie etc. De wereld van gehandicapte mensen is veel kleiner, het is in feite de enige omgeving waar de kwaliteit van hun leven zich afspeelt. Dit vraagt veel aandacht voor de woonomgeving.

Om bij te dragen aan de healing environment hebben we gezorgd voor veel daglicht, zowel van boven als door ramen, dit vinden we erg belangrijk.  Daarnaast vinden we hetbelan grijk dat er veel groen is,  en we ons omgeven met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Een vriendelijke natuurlijke omgeving waar een goede energie stroomt, heeft een positief effect op het verlagen van het stressniveau van bewoners en medewerkers. De duurzame woning met de helende omgeving maakt een substantieel onderdeel uit van het zorgconcept. SlowCare wil door een zeer huiselijke warme sfeer zo dicht mogelijk de thuissituatie benaderen.

Eigen studio
We hebben er bewust voor gekozen dat iedere bewoner een eigen studio heeft. Met elk een eigen badkamer, pantry en een mogelijkheid tot zit/slaapgedeelte. De studio’s variëren van 35 m2 en 40 m2. Het biedt ouders en naasten ook de mogelijkheid om middels wat meer privacy samen te zijn met hun kind.